Kreditt ved uniformkjøp hos FUNIF

Som medlem av FP kan du få kreditt på nedbetaling av uniformseffekter.

Hvordan fungerer det?

FP har avtale med Forsvarets Uniformsutsalg om betaling via FP for medlemmer ved kjøp av uniformseffekter. Fakturaen sendes da til FP og belastes varekjøpskontoen.

NB: Tjenestebevis må fremvises ved kjøp. Medlemsbevis i FPs mobilapp sammen med tjenestebevis godtas også.

Kreditten kan nedbetales rentefritt med inntil 10 måneder med lønnstrekk. Har du ikke mulighet til lønnstrekk så forfaller hele beløpet til betaling.

Har du penger på sparekontoen som du ønsker å benytte til kjøpet, må vi få en melding om dette. Du kan også selv overføre mellom dine konti via FPs nettbank eller mobilapp.

NB! Trekket til varekjøpskontoen stoppes ikke automatisk når gjelden er nedbetalt, men positiv saldo blir godskrevet med FPs gode sparerente.

 

Ta kontakt med FP når du vil stoppe eller endre trekket til varekjøpskontoen. Telefon 21 07 57 00, E-post fp@fp.no