Priser

Innskuddsrente 3,50% rente fra første krone.
Ingen uttaksgebyr – ingen bindingstid
Beløpsgrenser
Boliglån
4,40% nom. rente, 4,49% effektiv.
Opptil 80% belåning
Etableringsgebyr kr. 0,-
Termingebyr kr. 0,-
Offentlige tinglysningsgebyr belastes lånetager,
se priser på kartverket.no
Forbrukslån
8,90% nom. rente, 9,27% effektiv. 
(9,15 % nom. rente, effektiv 9,57 % mvf. 01.08.2023)
Kontokreditt
6,00% nom. rente, 6,17% effektiv.
(6,25% nom. rente, effektiv 6,45 % mvf. 01.08.2023)
Varekjøpskonto/
Uniformskreditt

Nedbetaling – 10 mnd. 0%